Program 60+

„Uruchom swoje kości” – nie daj się złamać

NZOZ „GERONIMO” realizuje specjalny program prozdrowotny pn. „Uruchom swoje kości – nie daj się złamać”. Projekt dedykowany jest osobom, które ukończyły 60. rok życia. Celem przedsięwzięcia jest zapobieganie osteoporozie oraz jej profilaktyka.

Osteoporoza jest chorobą szkieletu charakteryzującą się upośledzoną wytrzymałością kości, co powoduje zwiększone ryzyko złamań. Jako choroba przewlekła stanowi obecnie poważny problem medyczny, ekonomiczny i społeczny. W Polsce liczbę chorych szacuje się na około 2 miliony, a wydłużenie okresu życia nieuchronnie prowadzi do jej narastania.

Klinicznie osteoporoza jako choroba ujawnia się wówczas, gdy zmniejszenie ilości zmineralizowanej tkanki kostnej jest tak duże, że kościec nie jest w stanie spełniać podporowo-mechanicznych funkcji, w efekcie czego pojawiają się złamania – najczęściej w obrębie szyjki kości udowej, kręgosłupa i przedramienia. Obniżenie masy kostnej może także stanowić czynnik zwiększający ryzyko złamań żeber, obojczyka, bliższego odcinka kości ramiennej i dalszego odcinaka kości udowej. Złamania prowadzą do obniżenia jakości życia, inwalidztwa, zaburzeń pracy układu krążenia, układu oddechowego (złamania kręgów), a nawet do śmierci z powodu powikłań zakrzepowo-zatorowych.

Badania potwierdzają, iż życiowe ryzyko złamania wynosi 46,4% dla kobiet 50-letnicj i 22,4% dla mężczyzn w tym samym wieku. Po pierwszym złamaniu wzrasta ryzyko następnego złamania. Statystyki są alarmujące, dlatego głównym celem leczenia osteoporozy jest uniknięcie pierwszego złamania, a u chorych z przebytym złamaniem niedopuszczenie do wystąpienia następnego. Osiągnięcie tego celu jest możliwe, jednak aby było realne zaproponowany proces leczenia powinien uwzględniać:

  • poprawę sprawności i stanu ogólnego chorego,
  • zmianę trybu życia, szczególnie eliminację czynników ryzyka,
  • suplementację wapnia (do dziennej dawki 800–1200mg) i witaminy D (do dawki 400-800 j.m),
  • aktywną farmakoterapię.

NZOZ „GERONIMO” to interdyscyplinarny zespół specjalistów (internistów, ortopedów, neurologów, rehabilitantów, pielęgniarek), który pragnie aktywnie włączyć się w kompleksową terapię osteoporozy. Jesteśmy przekonani, że:

  • selekcja pacjentów z wysokim ryzykiem osteoporozy i rozpoczęcie ich leczenia,
  • ocena ryzyka złamania kości i wskazówki dla osób zagrożonych ich wystąpieniem,
  • stosowne doradztwo w zakresie istniejących nawyków żywieniowych,
  • wprowadzenie w życie hasła: „Ruchu nie da się zastąpić żadnym innym lekiem, natomiast ruch zastępuje wiele leków” w postaci programów bezpiecznej aktywności fizycznej,
  • propagowanie/inicjowanie „troski o swoje kości”,
  • oraz wdrożenie wieloczynnikowego programu prewencji upadków

skutecznie pozwolą uniknąć pierwszego złamania u pacjentów objętych programem, a w przypadku jego zaistnienia – zapobiec następnym złamaniom, co w znacznym stopniu przełoży się na poprawę komfortu (jakości) życia naszych pacjentów.

W związku z powyższym zapraszamy do udziału w programie zdrowotnym pn. „Uruchom swoje kości – nie daj się złamać”. My robimy pierwszy krok – zapewniamy bezpłatną konsultację lekarską. Kolejny należy do Ciebie – przyjdź i zadbaj o swoje zdrowie. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w miłej i przyjaznej atmosferze, pełnej akceptacji i zrozumienia. W każdej chwili możesz do nas dołączyć.

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer tel. 14 628 82 68 lub zgłaszając się do NZOZ „GERONIMO” (ul. Mościckiego 14 – III p).

Chat został uruchomiony