Psychiatria dzieci i młodzieży

Obecnie widać ogromny wzrost zapotrzebowania na leczenie psychiatryczne wśród dzieci. Znaczący wpływ na taki rozwój sytuacji miała pandemia, która wywołała traumę wśród zdrowia psychicznego najmłodszych. U dzieci najczęściej diagnozowane są zaburzenia depresyjne i nastroju, zaburzenia lękowe, nerwicowe, agresja, zaburzenia osobowości. Na szczęście przestały one stanowić już temat tabu a jego miejsce zajmuje coraz większa świadomość konieczności ich leczenia. Psychiatra dziecięcy w Centrum Rehabilitacji Geronimo oferuje pomoc w zakresie identyfikacji problemów i wskazania najbardziej skutecznych metod radzenia sobie z nimi.

Geronimo. ul. Długa 19

Skip to content