NFZ – FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA PORADNIA REHABILIRACYJNA OŚRODEK DZIENNY REHABILITACJI REHABILITACJA DOMOWA

FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA (komórka 1310)

FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA (komórka 1310)
Tarnów, ul. Długa 19
32-825 Borzęcin 591

Wymagane jest skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne, które  może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku dysfunkcji narządu ruchu wywołanej wadami postawy – lekarz specjalista lub w trakcie specjalizacji, z poradni rehabilitacji leczniczej lub poradni ortopedii i traumatologii narządu ruchu (w tym poradni wad postawy)

W RAMACH PRACOWNI FIZJOTERAPII PRZYJMUJEMY DZIECI I DOROSŁYCH.

Rejestracja na zabiegi:

Pacjent rejestruje skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na cykl zabiegów
w wybranym gabinecie  fizjoterapii nie później niż w terminie do 30 dni od dnia jego wystawienia osobiście lub telefonicznie podając dane i kod e-skierowania. Obowiązkowe jest dostarczenie skierowania w formie papierowej.

– data rejestracji nie oznacza daty rozpoczęcia rehabilitacji.

– podczas rejestracji ustalany jest termin wizyty fizjoterapeutycznej wynikający z kolejki oczekujących

– fizjoterapia rozpoczyna się do 14 dni od wizyty fizjoterapeutycznej.

– pacjenta obowiązują godziny zabiegów wyznaczone podczas wizyty fizjoterapeutycznej

– Pacjent może mieć zarejestrowane w kolejce oczekujących AP Kolce tylko 1 skierowanie na zabiegi       fizjoterapeutyczne – do czasu realizacji zarejestrowanego skierowania pacjent nie ma możliwości rejestracji kolejnego skierowania.

– Pacjent w ramach jednego  skierowanie może mieć maksymalnie do 5 zabiegów dziennie przez 10 dni zabiegowych

Oferta w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej:

Ze świadczeń z zakresu Fizjoterapii Ambulatoryjnej w ramach kontraktu NFZ można skorzystać
w siedzibie „GERONIMO” Tarnów, ul. Długa 19, oraz 32-825 Borzęcin 591

 • fizjoterapię ambulatoryjną, zawierającą całą gamę zabiegów z zakresu fizykoterapii (elektroterapia, laseroterapia, magnetoterapia, hydroterapia, ultradźwięki, krioterapia), kinezyterapii (ćwiczenia bierne, czynno – bierne, wspomagane, czynne wolne i oporowe,
  w odciążeniu, pionizacja i nauka czynności lokomocyjnych a także indywidualna praca z pacjentem specjalnymi metodami fizjoterapeutycznymi m.in. terapia manualna, PNF) oraz masażu leczniczego,

Przebieg procesu fizjoterapeutycznego:

 1. Fizjoterapeuta przeprowadza wizytę fizjoterapeutyczną z ustaleniem planu fizjoterapeutycznego – przeprowadzenie badania fizjoterapeutycznego pacjenta w tym ocenę stanu funkcjonalnego pacjenta przed rozpoczęciem procesu fizjoterapii
  i odnotowanie jego wyniku w dokumentacji medycznej, kwalifikacja świadczeniobiorcy do procesu fizjoterapii oraz określenie celu terapii (krótkoterminowego
  i długoterminowego, zaplanowanie procesu fizjoterapii w oparciu o postawione cele (krótkie oraz długie) i odnotowanie go w dokumentacji medycznej,
 2. Fizjoterapia (proces usprawniania)
 3. Ocena efektów terapii – wizyta fizjoterapeutyczna końcowa
 4. Przekazanie zwrotnej informacji do lekarza kierującego

Szczegółowe informacje można uzyskać w rejestracji „GERONIMO”

Tarnów, ul. Długa 19 pod nr tel. 14 307 01 02
Borzęcin 591 tel. 14 674 07 08

NIELIMITOWANA REHABILITACJA PACJENTÓW ZE ZNACZNYM STOPNIEM ORZECZENIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (1 GRUPA) – BEZ KOLEJKI

Pacjenci posiadający znaczny stopień orzeczenia o niepełnosprawności (I grupa) mogą bez kolejki skorzystać z nielimitowanej rehabilitacji finansowanej z Narodowego  Funduszu Zdrowia.

FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA PACJENTÓW ZE ZNACZNYM STOPNIEM ORZECZENIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (rehabilitacja w gabinecie komórka 1310)

Wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w tym lekarza rodzinnego na cykl zabiegów fizjoterapeutycznych oraz kopia orzeczenia o niepełnosprawności (1 grupa). Fizjoterapia ambulatoryjna dla osób ze znacznym stopniem orzeczenia o niepełnosprawności
w gabinecie jest bez limitu cykli w roku kalendarzowym. Na każdy cykl obowiązuje nowe skierowanie (cykl czyli 10 dni zabiegowych).

Szczegółowe informacje można uzyskać w rejestracji „GERONIMO”

Tarnów, ul. Długa 19 pod nr tel. 14 307 01 02
Borzęcin 591 tel. 14 674 07 08

DZIENNY OŚRODEK REHABILITACJI (komórka 2300)

DZIENNY OŚRODEK REHABILITACJI (komórka 2300)

Ośrodek dzienny rehabilitacji jest dedykowany dla pacjentów wymagających intensywnego leczenia rehabilitacyjnego bez konieczności hospitalizacji.

Czas rehabilitacji w ramach Ośrodka może wynieść do 30 osobodni w roku (3 do 6 tygodni po min. 3 h dziennie). Pacjent skierowanie można uzyskać bezpośrednio przy wypisie z Oddziału Szpitalnego od lekarza prowadzącego lub od lekarza w odpowiedniej poradni specjalistycznej np. rehabilitacyjnej, ortopedycznej, reumatologicznej, neurologicznej, jak również od lekarza POZ w sytuacji zaostrzenia choroby przewlekłej (w uzasadnionych przypadkach)

Pacjent rejestruje  e-skierowanie w wybranym gabinecie w kolejce oczekujących na termin wizyty kwalifikującej na pobyt w  ośrodku / zakładzie rehabilitacji dziennej.

Na wizytę pacjent stawia się z pełną dokumentacją medyczną, zostaje poddany badaniu kwalifikującemu na rehabilitację z określonym planem zabiegowym.

OŚRODEK/ ZAKŁAD REHABILITACJI DZIENNEJ DLA PACJENTÓW ZE ZNACZNYM STOPNIEM ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ( 1 grupa)

Rehabilitacja bez limitu cykli w roku kalendarzowym. Wymagane skierowanie od lekarza specjalisty i kopia orzeczenia o niepełnosprawności (1 grupa)

Szczegółowe informacje można uzyskać w rejestracji GERONIMO pod nr tel. 14 628 82 68
lub w siedzibie GERONIMO ul. Mościckiego 14, III piętro.

REHABILITACJA DOMOWA

FIZJOTERAPIA W WARUNKACH DOMOWYCH PACJENTÓW ZE ZNACZNYM STOPNIEM ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (rehabilitacja w warunkach domowych komórka 1310)

Wymagane jest skierowanie do pracowni fizjoterapii komórka 1310 z dopiskiem
w warunkach domowych
oraz kopia orzeczenia o niepełnosprawności (1 grupa)

Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych wykonuje się u pacjenta, który ze względu na dysfunkcje narządu ruch, nie jest w stanie samodzielnie dotrzeć do placówki udzielającej świadczeń w formie fizjoterapii ambulatoryjnej.

Rehabilitacja domowa realizowana jest u chorych z zaburzeniami funkcji narządu ruchu spowodowanymi:

– ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu,

– ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego (5 stopień w skali Rankina. nie dotyczy dzieci do 18 roku życia),

– uszkodzeniem rdzenia kręgowego do 12 miesięcy od powstania uszkodzenia,

– chorobami przewlekle postępującymi, a w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów),

– chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych po zabiegach endoprotezoplastyki stawu, przez okres do 6 miesięcy od dnia operacji,

– stanami po urazach, amputacjach kończyn dolnych, do 6 miesięcy od dnia urazu lub amputacji oraz osobom w stanie wegetatywnym/apalicznym.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. 2018, poz. 465 z późn. zmianami) określa zasady udzielania świadczeń rehabilitacyjnych z zakresu fizjoterapii domowej.

Czas trwania rehabilitacji realizowanej w warunkach domowych dla jednego świadczeniobiorcy wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym oraz nie więcej niż 5 zabiegów dziennie. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza zlecającego zabiegi, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego  Narodowego Funduszu Zdrowia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w rejestracji GERONIMO

Tarnów, ul. Długa 19 pod nr tel. 14 307 01 02
Borzęcin 591 tel. 14 674 07 08

ZESPÓŁ REHABILITACJI DOMOWEJ (komórka 2146)

Wymagane jest skierowanie do zespołu rehabilitacji domowej (komórka 2146)

Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych wykonuje się u pacjenta, który ze względu na dysfunkcje narządu ruch, nie jest w stanie samodzielnie dotrzeć do placówki udzielającej świadczeń w formie fizjoterapii ambulatoryjnej.

Rehabilitacja domowa realizowana jest u chorych z zaburzeniami funkcji narządu ruchu spowodowanymi:

– ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu,

– ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego (5 stopień w skali Rankina. nie dotyczy dzieci do 18 roku życia),

– uszkodzeniem rdzenia kręgowego do 12 miesięcy od powstania uszkodzenia,

– chorobami przewlekle postępującymi, a w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów),

– chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych po zabiegach endoprotezoplastyki stawu, przez okres do 6 miesięcy od dnia operacji,

– stanami po urazach, amputacjach kończyn dolnych, do 6 miesięcy od dnia urazu lub amputacji oraz osobom w stanie wegetatywnym/apalicznym.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. 2018, poz. 465 z późn. zmianami) określa zasady udzielania świadczeń rehabilitacyjnych z zakresu fizjoterapii domowej.

Czas trwania rehabilitacji realizowanej w warunkach domowych dla jednego świadczeniobiorcy wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym oraz nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.
W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza zlecającego zabiegi, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego  Narodowego Funduszu Zdrowia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w rejestracji GERONIMO

Tarnów, ul. Długa 19 pod nr tel. 14 307 01 02

PORADNIA REHABILITACYJNA (komórka 1300)

PORADNIA REHABILITACYJNA (komórka 1300)

Świadczenia w poradni rehabilitacyjnej (porada lekarza rehabilitacji) realizowane są na podstawie skierowania wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Poradnia Rehabilitacyjna zajmuje się leczeniem i rehabilitacją wrodzonych oraz nabytych schorzeń narządu ruchu. Po konsultacji lekarskiej pacjent zostaje zakwalifikowany na odpowiedni rodzaj rehabilitacji.

W PORADNI REHABILITACYJNEJ PRZYJMUJEMY DZIECI I DOROSŁYCH

PACJENCI ZE ZNACZNYM STOPNIEJ ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
SĄ PRZYJMOWANI  W PORADNI REHABILITACYJNEJ POZA KOLEJNOŚCIĄ.

Ze świadczeń z zakresu Poradni Rehabilitacyjnej w ramach kontraktu NFZ można skorzystać
w siedzibie „GERONIMO” ul. Długa 19, 33-100 Tarnów

Szczegółowe informacje można uzyskać w rejestracji „GERONIMO

Tarnów, ul. Długa 19 pod nr tel. 14 307 01 02

Specjaliści w dziedzinie:

Skip to content