mgr Joanna Gołąb - Centrum Rehabilitacji Tarnów, ul. Mościckiego 14, Rejestracja

mgr Joanna Gołąb

Zakres kompetencji:

 • udzielanie kompleksowej i rzetelnej informacji na temat zasad funkcjonowania placówki oraz świadczonych przez nią usług medycznych,
 • dbanie o budowanie zaufania wśród pacjentów i bezpieczeństwo związane z poufnością informacji i ochroną danych osobowych i medycznych pacjentów,
 • rejestracja wizyty pacjentów (bezpośrednio w placówce, telefonicznie lub mailowo) oraz nadzór nad kolejnością przyjmowania chorych i obiegiem dokumentacji medycznej w placówce,
 • kontrola uprawnień i statusów ubezpieczeń przyjmowanych pacjentów,
 • planowanie terminów wizyt, prowadzenie i stałe aktualizowanie kalendarza rejestracji oraz informowanie o zmianach w harmonogramach przyjęć lekarzy i odwołanych terminach,
 • prowadzenie i archiwizacja dokumentacji medycznej pacjentów (kompletowanie dokumentów medycznych oraz dołączanie ich do odpowiednich kartotek),
 • wydawanie pacjentom i osobom upoważnionym dokumentacji medycznej,
 • prowadzenie ewidencji usług medycznych wykonywanych w placówce,
 • rozliczanie pacjentów i innych płatników w ramach prowadzonej przez placówkę działalności komercyjnej (wystawianie faktur i obsługa płatności za świadczone usługi prywatne),
 • przygotowywanie harmonogramów konsultacji medycznych,
 • współpraca z innymi działami placówki i personelem medycznym w celu stałego podnoszenia poziomu jakości świadczonych usług.
Skip to content