mgr Andżelika Nalezińska - Geronimo - właściciele oraz dyrekcja

mgr Andżelika Nalezińska

Zakres kompetencji:

tworzenie strategii sprzedaży w obrębie placówki, prowadzenie dokumentacji handlowej, organizowanie i nadzorowanie przetargów na świadczenia medyczne, nadzór i kontrola w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych zakontraktowanych przez spółkę; monitorowanie, ocenianie i analizowanie jakości świadczonej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej; nadzór oraz realizacja działań marketingowych i sprzedażowych, współpraca z mediami w celu promocji placówki; obsługa administracyjno-biurowa placówki.

2015 – Zarządzanie w opiece zdrowotnej
2008 – Zarządzanie zasobami ludzkimi
2006 – Zarządzanie strategiczne
Kadry i płace

Skip to content