Ortopedia

Ortopedia to domena medycyny, obejmująca swoim zakresem diagnostykę i leczenie chorób i urazów narządu ruchu, w tym szkieletu, układu więzadłowo-stawowego, a także uszkodzeń mięśni, nerwów i naczyń.

NZOZ „GERONIMO” oferuje konsultacje i profilaktykę lekarską u uznanych i cenionych specjalistów z zakresu chirurgii urazowej, ortopedii i traumatologii. Rejestracja codziennie w godz. 7.00 – 19.00, tel. 14 628 82 68

Ortopedzi współpracujący z „GERONIMO" Centra Medyczne

lek. med. Grzegorz Sterkowicz – specjalista II stopnia chirurgii urazowej, ortopedii i traumatologii. Stałe miejsce pracy: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, gdzie sprawuje funkcję ordynatora Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii.

Zakres działań:
konsultacje ortopedyczne, kwalifikacje do zabiegów operacyjnych, badanie USG narządu ruchu.

lek. med. Sławomir Zwolenik – specjalista II stopnia chirurgii urazowej, ortopedii i traumatologii. Stałe miejsce pracy: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie.

Zakres działań:
konsultacje ortopedyczne, kwalifikacje do zabiegów operacyjnych, badanie USG narządu ruchu, w tym USG stawów biodrowych dzieci, wykonywanie zabiegów z zastosowaniem osocza bogatopłytkowego (PRP).

Leczenie schorzeń ortopedycznych z zastosowaniem osocza bogatopłytkowego (PRP)

​PRP (osocze bogatopłytkowe – Platelet Rich Plasma) to koncentrat płytek krwi zawieszonych w niewielkiej ilości osocza. Pozyskiwane jest on z krwi własnej pacjenta metodą separacji komórkowej z wykorzystaniem odpowiednich systemów (np. Regeneris, GPS III). Zestawy sterylnych pojemników pozwalają na sprawne i szybkie pozyskanie osocza bogatopłytkowego, nawet w warunkach ambulatoryjnych. Proces pozyskiwania opiera się na odwirowaniu pobranej na antykoagulant krwi pełnej pacjenta, w wyniku którego dochodzi do jej rozdzielenia na osocze bogatopłytkowe, osocze ubogopłytkowe i krwinki czerwone. Odseparowanie poszczególnych frakcji zachodzi automatycznie przy pomocy specjalnych przegród umieszczonych w pojemnikach.

Celem stosowania osocza bogatopłytkowego (PRP) w rozmaitych schorzeniach ortopedycznych jest poprawa potencjału regeneracyjnego tkanek miękkich (więzadeł, ścięgien, mięśni, etc.) oraz tkanki kostnej. Mechanizm działania tej nowowczesnej metody polega na uwalnianiu przez aktywowane płytki krwi (trombocyty) czynników wzrostu, które stymulują replikację komórkową, naczyniotworzenie (angiogenezę), wzmagają metabolizm i różnicowanie komórkowe.

Jak działa PRP (osocze bogatopłytkowe)?

 • poprawia regenerację tkankową,
 • przyspiesza gojenie tkanek miękkich i kości,
 • redukuje opuchliznę,
 • redukuje ryzyko infekcji,
 • skraca okres rekonwalescencji.

Wybrane schorzenia, w których zastosowanie PRP przyspiesza i wspomaga leczenie

 • zespół „łokcia tenisisty”,
 • zespół „łokcia golfisty”,
 • „kolano skoczka”,
 • zapalenia i uszkodzenia ścięgna Achillesa,
 • zapalenie powięzi podeszwowej,
 • uszkodzenia stożka rotatorów,
 • uszkodzenia chrząstki stawowej,
 • uszkodzenia łąkotkowe,
 • uszkodzenia więzadeł krzyżowych,
 • wczesne zmiany zwyrodnieniowe stawów,
 • opóźniony zrost kostny,
 • trudno gojące się rany.

Procedura podania PRP

Zabieg składa się z trzech stadiów. W pierwszym etapie w sterylnych warunkach do specjalnych probówek pobierana jest niewielka ilość (10-60 ml) krwi pacjenta, którą następnie poddaje się wirowaniu (II etap – otrzymanie koncentratu bogatopłytkowego). W tym procesie następuje oddzielenie erytrocytów i leukocytów od osocza, zawierającego płytki krwi. W taki sposób uzyskujemy osocze bogatopłytkowe, które następnie (III etap) poddaje się aktywacji i aplikuje pacjentowi. Czas trwania zabiegu to 20-60 minut w zależności od ilości preparatu osocza i okolicy zabiegowej.p>

Przygotowanie do zabiegu

Pacjent przed zabiegiem musi pozostać na czczo 6 godzin. Na zabieg pacjent powinien zgłosić się z wynikami badań dot. morfologii i czasu krzepnięcia.

Zabiegi podania PRP wykonują lekarze ortopedzi Jarosław Kolendo i Sławomir Zwolenik.

 

Chat został uruchomiony