Rehabilitacja dzieci

Podstawowym elementem rehabilitacji dzieci i niemowląt jest usprawnianie w zgodzie z wiekiem rozwojowym, dlatego terapia naszych małych podopiecznych polega na stymulacji ruchu dziecka zgodnie z jego naturalnym rozwojem.

W „GERONIMO” dbamy o prawidłowy rozwój dzieci od pierwszych miesięcy ich życia. Podczas leczenia przykładamy dużą uwagę do wykorzystywania wszystkich możliwości i szans, jakie daje rozwój dziecka w pierwszym roku życia, aby zapobiec kalectwu i pomóc dzieciom z wadami wrodzonymi lub wcześnie nabytymi. Prowadzona przez naszego specjalistę rehabilitacja opiera się na wykształcaniu u małego dziecka samodzielności i umiejętności komunikacyjnych.

Rehabilitacja dzieci NZOZ „GERONIMO” w to:

  • ocena rozwoju psychomotorycznego niemowląt,
  • rehabilitacja metodą Vojty, NDT,
  • ćwiczenia ogólnousprawniające w zaburzeniach rozwojowych,
  • ćwiczenia w dysplazji i ograniczeniu odwodzenia stawów biodrowych,
  • ćwiczenia wrodzonych zniekształceniach stóp,
  • ćwiczenia w porażeniach splotu barkowego u dzieci,
  • korekta wad postawy (skolioza, odstające łopatki, okrągłe plecy, płaskostopie)

Rehabilitację dzieci prowadzi mgr Anna Święcicka-Stasior. Rejestracja codziennie w godz. 7.00 – 20.00, tel. 14 628 82 68.

Chat został uruchomiony