Zespół

„GERONIMO” to interdyscyplinarny zespół profesjonalistów, którzy służą radą i pomocą w zakresie leczenia i rehabilitacji narządu ruchu. 

 

Dbając o komfort naszych Pacjentów nieustannie poszerzamy naszą bazę diagnostyczną oraz listę dostępnych specjalistów.

 

REHABILITACJA 
OSTEOPATIA / TERAPIA MANUALNA

Specjalista fizjoterapii mgr Marek Mielak 
rejestracja codziennie w godz. 7.00 – 19.00, tel. 14 307 01 02, 511 450 212

Zakres kompetencji: 
Diagnoza funkcjonalna stawu barkowego i łokciowego, przewlekłe i ostre zespoły szyjno-barkowe, stan po zabiegach artroskopowych stawu barkowego, rekonstrukcji pierścienia rotatorów, rekonstrukcji obrąbka stawowego; stan po dekompresji przestrzeni podbarkowej w zespole ciasnoty, zespoły bólowe oraz ograniczenia ruchomości szyi, barku i łokcia, stany pourazowe; zespoły bólowe kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowego, dyskopatie, ograniczenia ruchomości
w tym zakresie.

Stosowane metody: 
krótkodzwigniowe techniki manipulacyjne, osteopatyczne manipulacje stawów kręgosłupa w oparciu
o koncepcję prof. Hartman'a; badanie i leczenie manualne, igłoterapia sucha mięśniowo-powieziowych zespołów bólowych – Program Dyplomowy, David G. Simons Academy; Kompleks Barkowy – teoria 
i praktyka patologii barku w oparciu wyniki badań naukowych wg prof. Jeremy Lewis, mechaniczne diagnozowanie i leczenie bólów kręgosłupa metodą dr. R. McKenziego; terapia manualna wg Ackermann College of Chiropractic; medycyna ortopedyczna wg Cyriax'a; terapia manualna wg Platzmana; taping medyczno-sportowy.

 

 

 

mgr Andżelika Nalezińska – dyrektor zarządzający

tel. 508 833 053

Zakres kompetencji: 

tworzenie strategii sprzedaży w obrębie placówki, tworzenie planów budżetowych, prowadzenie dokumentacji handlowej, organizowanie i nadzorowanie przetargów na świadczenia medyczne, nadzór

i kontrola w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych zakontraktowanych przez spółkę; monitorowanie, ocenianie i analizowanie jakości świadczonej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej; nadzór oraz realizacja działań marketingowych i sprzedażowych, współpraca z mediami w celu promocji placówki; obsługa administracyjno-biurowa placówki.

 

 

tech. Mikołaj Kołodziej – specjalista z zakresu masażu 
rejestracja codziennie w godz. 7.00 – 19.00, tel. 14 628 82 68

Zakres kompetencji: 
masaż klasyczny (leczniczy), relaksacyjny, wyszczuplająco-antycellulitowy, izometryczny, segmentarny, drenaż limfatyczny, masaż tkanek głębokich, terapia powięziowa.

 

mgr Irena Markiewicz-Koszyk – fizjoterapeuta, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji neurologicznej 
rejestracja codziennie w godz. 7.00 – 19.00, tel. 14 628 82 68

Zakres kompetencji: 
rehabilitacja neurologiczna (PNF): udar mózgu, SM, choroba Parkinsona, porażenie nerwu twarzowego; korekta wad postawy dzieci i dorosłych; rehabilitacja specjalistyczna osób starszych; rehabilitacja kardiologiczna i ortopedyczna; rehabilitacyjne leczenie mimowolnego nietrzymania moczu (NTM) w  stopniu I i II u kobiet, korekta wad postawy.

 

lic. Marlena Janeczek - fizjoterapeuta, rejestrator medyczny
ul. Mościckiego 14, tel. 14 628 82 68

lic. Sylwia Kędzior - terapeuta zajęciowy, rejestrator medyczny

ul. Mościckiego 14, tel. 14 628 82 68

 

Anita Szczerba - rejestrator medyczny

ul. Mościckiego 14, tel. 14 628 82 68

 tech. Adrian Kucharski - masaż klasyczny, masaż relaksacyjny

 

 

mgr Tobiasz Paluch – fizjoterapeuta, ze szczególnym uwzględnieniem treningu sportowo-kondycyjnego, mgr zdrowia publicznego 
rejestracja codziennie w godz. 7.00 – 19.00, tel. 14 628 82 68

Zakres kompetencji: 
stawy biodrowy i kolanowy, rehabilitacja przed i po zabiegach ortopedycznych stawu biodrowego, endoprotezoplastyka, kapoplastyka stawów biodrowego i kolanowego, nauka chodu, przygotowanie 
do pełnej aktywności fizycznej; przygotowanie do pełnej aktywności sportowej; 

„Suche igłowanie – medyczna akupunktura” -06-08.04.2018 – Rechaintegro 
Sześciomodułowy podyplomowy kurs kwalifikacji dla lekarzy i magistrów fizjoterapii w zakresie terapii manualnej holistycznej w wymiarze 320h” -15.05.2015 – Centrum Terapii Manualnej A.Rakowski, J.Słobodzian – Rakowska S.C.

„Kurs Terapii Edukacyjnej w zakresie korygowania niekorzystnych wzorców reagowania na stres w wymiarze 32 h” – 15.05.2015 - 2015 – Centrum Terapii Manualnej A.Rakowski, J.Słobodzian – Rakowska S.C.
„Równowaga mięśniowa, stabilizacja kręgosłupa i poszczególnych stawów, medical fitness” -2015 - Thera-Band Academy|
„Analiza chodu i jej wykorzystanie w praktyce fizjoterapeutycznej”– 16.05.2013 – P.H.U. Technomex Sp.z.o.o
„SEGM w analizie chodu – moduł I” – 19-21.12.2011 – Zen machines
„Akademia masażu” – 20.07.2010 – Kosmetyczne Centrum Szkoleniowe Clarena
“Kinesio Taping fundamentals and advanced (KT1&KT2)” – 26.06.2010 – Kinesio Taping Association International
“Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego” – 5 modułów - 08.04.2009- 03.10.2010 – BMK s.c. Terapia Funkcjonalna/Instytut McKenziego Polska
Kurs Nordic Walking – 19.12.2009 – Nordic Walking Polska/Fundacja Aktywni.
Watsu I-III – 14.10.2008 – 19.09.2009 -  Worldwide Aquatic Bodywork Association
Taping Rehabilitacyjny – 17.01.2009 – Fizjokursy.pl

mgr Maciej Szepielak – fizjoterapeuta
rejestracja codziennie w godz. 7.00 – 19.00, tel. 14 628 82 68

Zakres kompetencji:
fizjoterapia ogólnorozwojowa dzieci i osób dorosłych; diagnostyka i postępowanie korekcyjne wad postawy wieku rozwojowego; terapia neurologiczna u pacjentów po incydentach udarowych
i zabiegach neurochirurgicznych; terapia ręki neurologicznej. Ukończone kursy: PNF podstawowy (2012), Saebo – ortezy dynamiczne na kończynę górną (2014), neurorehabilitacja z terapią funkcjonalną ręki (2014).

Kurs i szkolenia:

2019 II Śląski kongres fizjoterapeutyczny - Katowice

2019 Spiralna stabilizacja kręgosłupa - Tarnów

2019 konferencja „ Fizjoterapia jako sztuka i nauka – 10 lat później” - Warszawa

2019 konferencja „Nowoczesne metody terapii pacjentów ze spastycznością- rola i zadania fizjoterapeuty” -Lublin

2018-2019 spotkania KIF organizowane na terenie małopolski

2017 Bobath dla dorosłych2017 III kongres PNF – Warszawa

2016 konferencja „V Myśl rehabilitacyjna prof. Sayfreda” - Warszawa

2015 II kongres PNF - Warszawa

2015 PNF rozszerzony

2014 Saebo- ortezy dynamiczne dla kończyny górnej

2014 Neurorehabilitacja z terapią funkcjonalną ręki

2012 PNF podstawowy

Inne wydarzenia o charakterze warsztatowym na terenie Polski

 

 

mgr Dawid Solecki  - fizjoterapeuta specjalizuje się w terapii manualnej zwłaszcza górnego kwadrantu ciała czyli odcinka szyjnego, piersiowego oraz kończyn górnych lecz dolny kwadrant ciała także potrafię opracować. Praca

z kompleksem szyjno-barkowym. Techniki mobilizacyjne na bóle głowy pochodzące z odcinka szyjnego kręgosłupa, korekta wad postawy.  Jeden z pierwszych w Polsce terapeutów ANF.

Ukończone kursy i szkoelnia:

Terapia falami uderzeniowymi, laser wysokoenergetyczny, głęboka stymulacja elektromagnetyczna, głęboka stymulacja kawitacyjna - podstawy teoretyczne oraz praktyczne zastosowanie w fizjoterapii

moduł I i II Funkcjonalna Terapia Manualna wg. koncepcji Mulligana prowadzone przez P. Rene Claassena 

Skoliozy - diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne prowadzone przez dr n. med. Piotra Kwiatkowskiego.

moduł I i II Complete Sport Manual Therapy Ostheopatic Approach prowadzone przez Piotra Naporskiego D.O.

Amino Neuro Frequency Therapy stopień I i II

Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii 

 

 

Monika Nalezińska - rejestrator medyczny ul. Długa 19 tel. 14 307 01 02

 

 

 

Agnieszka Sołowij - rejestrator medyczny ul. Długa 19, tel. 14 307 01 02

 

 

 

mgr Damian Augustyn- fizjoterapeuta, certyfikowany terapeuta manualny, technik masażu
rejestracja  codziennie w godz. 7:00 - 19.00 tel. 14 307 01 02

Zakres kompetencji:

Masaż leczniczy kręgosłupa, mobilizacje. Diagnoza funkcjonalna stawu barkowego i łokciowego, przewlekłe i ostre zespoły szyjno-barkowe, stan po zabiegach artroskopowych stawu barkowego, rekonstrukcji pierścienia rotatorów, rekonstrukcji obrąbka stawowego; stan po dekompresji przestrzeni podbarkowej w zespole ciasnoty, zespoły bólowe oraz ograniczenia ruchomości szyi, barku i łokcia, stany pourazowe; zespoły bólowe kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowego, dyskopatie, ograniczenia ruchomości w tym zakresie. 
 

Ukończone kursy: 

Policealna Szkoła TEB Edukacja Kraków - egzamin zawodowy - technik masażysta 26.07.2016

TEB Edukacja Kraków - Pierwsza pomoc przedmedyczna - 24.06.2016 Kraków

RehaPlus - Kurs podstawowy koncepcji PNF -  Moduł 1-25.02.2015-01.03.2015, Moduł 2-29.04.2015-03.05.2015. Prowadzący Matthias Shulte ( IPNFA Advanced Instructor)

Terapia Manualna Szkoła Niemiecka:
Reha Plus- Podstawy terapii manualnej, Środkowy odcinek szyjny, bark, Prowadzący Susan Bretschneider , 27.10.2015-31.10.2015 Kraków
Reha Plus- Stawy głowy,przejście szyjno-piersiowe, 1-wsze żebro, bark, łokieć, ręka, Susan Bretschneider, 09.02.2016-13.02.2016 Kraków
Reha Plus - Odcinek Lędźwiowy kręgosłupa, stawy krzyżowo-biodrowe, biodro. , Susan Bretschneider, 05.10.2016-09.10.2016 Kraków
Reha Plus - Odcinek piersiowey kręgosłupa, kolano, stopa., Susan Bretschneider 25.04.2017-29.04.2017 Kraków
Reha Plus - Stawy skroniowo-żuchwowe, obwodowy układ nerwowy-cieśnie, bark. łokieć., Susan Bretschneider 14.11.2017-18.11.2017 Kraków
Reha Plus- Medyczny Trening Funkcjonalny , Uwe Hallman 02.05.2018-06.05.2018 Kraków
Reha Integro - The Dry Needling, Prowadzący Craig Smith , 27.01.2017-29.01.2017 Warszawa
MTG Ł.Czubaszewski, P.Szałański - Masaż Tkanek Głębokich i rozluźnianie mięśniowo-powięziowe
z anatomią palpacyjną 23.02.2018- 15.04.2018 Kraków

W trakcie stiudiów na kierunku: Osteopatia.

 

 

mgr Iwona Budyn - fizjoterapeuta zeszczególnym uwzględnieniem:

masaż leczniczy kręgosłupa, rehabilitacja neurologiczna: udar mózgu, SM, choroba Parkinsona, porażenie nerwu twarzowego, cieśń nadgarstka, rehabilitacja ortopedyczna, stany pourazowe, szczególne obszary zainteresowań to fizjoterapia zachowawcza i pooperacyjna w obrębie kręgosłupa, obręczy barkowej, stawu kolanowego, stawu skokowego i stopy, prewencja dolegliwości bólowych, terapia dystorsji powięziowych, terapia tkanek miękkich, fizjoterapia po urazach sportowych i przyspieszenie powrotu do pełnej aktywności, diagnostyka różnicowa
i leczenie manualne w dysfunkcjach narządu ruchu,

Kursy i szkoelnia:

Kurs masażu klasycznego, BIO-RELAX - 2011r.
Taping rehabilitacyjny (Taping w rehabilitacji i sporcie), R.Słoniak, T.Tittinger - 2012r.
 Kinesiotaping KT1 + KT2, Kinesiotaping Polska, S.Reczek - 2013r.
Warsztaty TheraBand Academy - Nowoczesne Metody Fizjoterapeutyczne - 2013r.
Terapia manualna wg koncepcji Mulligana, moduł A i B, R.J.E.M. Claassen - 2013r.
PNF podstawowy, Reha Plus, Matthias Schulte - 2014 r.
Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego, Rehalab Academy,
Bartosz Rutowicz -2015r.
Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach obręczy barkowej, Rehalab Academy,
Bartosz Rutowicz - 2016r.
Fascial Distortion Model (FDM) - moduł 1-3, IAMM, Stefan Anker - 2016r.
PNF rozwijający- Dyplomowany Terapeuta PNF, Reha Plus, Matthias Schulte - 2017 r.
Manipulacje krótkodźwigniowe HVLA, Rehaintegro, Tim Daelemans - 2017r.
Medical Acupuncture & Dry Needling, Centrum Wiedzy Praktycznej, Dr Christopher Norris -
2017r.
Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu skokowego i stopy, Rehalab
Academy, Bartosz Rutowicz - 2017r.
Terapia Manualna wg Kaltenborn-Evjenth Concept (moduł I-VI), Mirosław Dębski - 2017r.
Flossing w terapii i treningu, Rehaintegro, Łukasz Muszyński - 2018r.
Pinoterapia, Rehaintego, Maciej Graczykowski, Tomasz Rafalski - 2018r.

 

 

 

mgr Agnieszka Kowalik - fizjoterapeuta ze szczególnym uwzględnieniem korekty wad postawy.

Kurs podstawowy koncepcji PNF, Organizator Reha Plus, Kraków 2019

" Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz w/g koncepcji FITS" 3 moduły ,organizator: Promyk Słońca, Wrocław 2014

 "Kinezjotaping" - kurs podstawowy, organizator : Reha Plus, Kraków 2014

 "Szkoła fizjoterapii mukowiscydozy", organizator: Polskie Towarzystwo Walki z mukowiscydozą,

Kompetencje: Diagnostyka  i terapia wad postawy wg koncepcji FITS ,  PNF  (neurologia, wady postawy dzieci i dorosłych),  kinesiotaping medyczny i limfatyczny

 
 

lic. Gabriela Marchwicka - fizjoterapeutka ze szczgólnym uwzględnieniem korekty wad postawy

Taping rehabilitacyjny

Szkolenie z zakresu pomocy i specyfikacji pracy z osobami niepełnosprawnymi 

Manualne leczenie stanów zapalnych

Płaskostopie w gabinecie osteopaty 

 
 

lic. Joanna Lada - fizjoterapeuta 
Taping rehabilitacyjny -  Taping stosowany w fizjoterapii i sporcie Tomasz Tittinger, Rafał Słoniak
Instruktor Nordic Walking

 

 

lic. fizjoterapii, technik masażu Celina Kotapka -  masaż klasyczny, limfatyczny, relaksacyjny, masaż powięziowy

Postępowanie zachowawcze w obrzęku chłonnym, 
Masaż tkanek błębokich i rozluźnianie mięśniowo- powięziowe z anatomią palpacyjną. Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii,  Spiralna Stabilizacja Kręgoslupa  I A+B  

 

lic. Magdalena Kajmowicz - fizjoterapeuta ze szczgolnym uwzględnieniem pacjenta geriatrycznego , specjalista fizykoterapii

 

 

 

mgr Kinga Bardo - fizjoterapeuta spejalizujący się w schorzeniach kończyny dolnej oraz  pracy z dziećmi (wady postawy), specjalista fizykoterapii


 

 

mgr Martyna Ryguła - fizjoterapeuta specjalizujący się w pracy z pacjentem geriatrycznym, specjalista fiykoterapii

 

 

 

mgr fizjoterapii Dominik Doroż - specjalizuje się w pracy z osobami z niepełnosprawnością ruchową

Tejping, sportowiec w fazie ostrej, wsparcie narzędziowe w codziennej praktyce fizjoterapeutycznej, medyczna akupunktura suche igłowanie, 

 

 

 tech. Agata Strojny - specjalista fiykoterapii

 

 

   mgr Łukasz Cierpich - fizjoterapeuta ze szczegolnym uwzględnieniem leczenia kontuzji sportowych i terpii           manualnej 
   7 lat doświadczenia w pracy z:
   Kadrą Narodową Narciarstwa Alpejskiego,
   Kadrą Narodową w Biegach Narciarskich,
   Kadrą Narodową Kajakarstwa Górskiego,
   2 lata Indywidualny fizjoterapeuta Pani Justyny Kowalczyk

rejestracja codziennie w godz. 7.00 - 19.00, tel. 14 628  82 68

Zakres kompetencji:
Diagnozowanie i leczenie zaburzeń czynnościowych kręgosłupa; zespoły bólowe odcinka szyjnego, piersiowego, lędźwiowego. Zespoły bólowe i dysfunkcje obręczy barkowej i kończyn górnych; naciągnięcia, naderwania mięśni, zapalenia kaletek, niestabilności, ograniczenia ruchomości, zmiany zwyrodnieniowe stawu ramiennego, zespoły zaburzeń neuromechaniki nerwów obwodowych, łokieć tenisisty, stany po złamaniach. Zespoły bólowe i dysfunkcje obręczy miednicznej i kończyn dolnych; bóle pochodzące ze stawów krzyżowo-biodrowych, zespoły więzadeł miednicy, bóle stawów biodrowych, kolanowych, skokowych. Leczenie kontuzji sportowych typowych dla różnych dyscyplin; przyspieszanie powrotu do pełnych obciążeń treningowych.

Stosowane metody: 
Terapia mieśniowo-powięziowa w oparciu o metodę Anatomy Trains;  kompleksowa diagnoza  
i terapia manualna wg koncepcji dr Acermanna;  techniki mobilizacyjne stawów obwodowych wg koncepcji Kaltenborna i Evjentha; terapia punktów spustowych oraz technik głębokich na tkankach miękkich; igłoterapia sucha; taping medyczny; miękkie techniki manualne w obrębie zaburzeń stawów obwodowych i kręgosłupa; trening sensomotoryczny i funkcjonalny; odnowa biologiczna w sporcie  

 

mgr Kinga Kleszcz - Sierakowska - fizjoterapeuta, instruktor specjalizujący się w pracy na powięzi i tkankach miękkich w zakresie:
zespołów przeciążeniowych stawów i kręgosłupa
bólu głowy|

terapii wad postawy
terapii stanów pourazowych
treningu indywidualnego i grupowego pod kątem stabilizacji głębokiej (core), stretchingu, mobilności

rejestracja codziennie w godz. 7.00 – 19.00, tel. 14 307 01 02

CERTYFIKOWANE SZKOLENIA:
Neuro-bark
Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz wg koncepcji FITS
Masaż tkanek głębokich
Terapia punktów spustowych
Kompleksowa terapia dysfunkcji odcinka szyjnego kręgosłupa
Taping rehabilitacyjny – taping w sporcie i rehabilitacji
Wpływ treningu oporowego na poprawę funkcjonalną osób starszych
Metoda Pilates – Praca na matach I i II stopień
Metoda Pilates Core – Zdrowy kręgosłup i praca po porodzie
Metoda Pilates – Senior
Aktywność w ciąży
Stretching & Mobility

lic. Natalia Rudnik  - fizjoterapeuta ze szczególnym uwzględnieniem pacjenta geriatrycznego oraz pacjentów z niepełnosprawnością ruchową.

 Kurs Kinesiotaping KT1/KT2 - Kinesio Polska
Techniki Pracy Strukturalnej - HandsOn


 

dr n. med. Tadeusz Trzpis – specjalista w dziedzinie fizjoterapii, certyfikowany terapeuta manualny 
rejestracja codziennie w godz. 7.00 – 19.00, tel. 14 307 01 02

Zakres kompetencji: 
zespoły bólowe kręgosłupa, rehabilitacja uroginekologiczna

 

 

 

 

 

 

 

 

ORTOPEDIA / CHIRURGIA

lek. med. Sławomir Zwolenik - specjalista II stopnia chirurgii urazowej, ortopedii i traumatologii.
Stałe miejsce pracy: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie.
 

Zakres działań: 
konsultacje ortopedyczne, kwalifikacje do zabiegów operacyjnych, badanie USG narządu ruchu, w tym USG stawów biodrowych dzieci, wykonywanie zabiegów z zastosowaniem osocza bogatopłytkowego (PRP).

lek. med. Grzegorz Sterkowicz – specjalista II stopnia chirurgii urazowej, ortopedii i traumatologii. Stałe miejsce pracy: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, gdzie sprawuje funkcję ordynatora Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii.

Zakres działań: 
konsultacje ortopedyczne, kwalifikacje do zabiegów operacyjnych, badanie USG narządu ruchu, w tym USG stawów biodrowych dzieci, wykonywanie zabiegów z zastosowaniem osocza bogatopłytkowego (PRP).

lek. med. Michał Pawluś- specjalista II stopnia chirurgii urazowej, ortopedii i traumatologii.
Stałe miejsce pracy: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie.
 

Zakres działań: 
konsultacje ortopedyczne, kwalifikacje do zabiegów operacyjnych, wykonywanie zabiegów z zastosowaniem osocza bogatopłytkowego (PRP).

 

ORTOPEDIA I CHIRURGIA DZIECIĘCA

dr n. med. Beata Bator – Ramotowska - specjalista chirurgii i ortopedii dziecięcej

wykrywanie i leczenie wrodzonych wad narządu ruchu,
wady postawy typu: koślawość kolan, skrzywienia kręgosłupa
wady stóp – wrodzone i nabyte
wykrywanie i leczenie nierówności kończyn
leczenie urazów narządu ruchu

lek med. Paweł Jasiński- USG stawów biodrowych
leczenie stawów biodrowych
leczenie urazów narządu ruchu
leczenie zachowawcze i operacyjne

CHIRURGIA OGÓLNA 

lek. med. Janusz Stec  specjalista z zakresu chirurgii naczyniowej.

Zakres działań:
konsultacje lekarskie, poracy z zakresu chirurgii naczyniowej

REUMATOLOGIA

rejestracja codziennie w godz. 7.00 – 19.00, tel. 14 628 82 68

lek. med. Urszula Kukułka-Niećko – specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog.

 
RADIOLOGIA

lek. med. Anna Łącka-Szczygieł – diadnostyk, radiolog

Zakres działań:
badania USG w zakresie jamy brzusznej, miednicy, tarczycy, przepływów tętniczych i żylnych, ortopedii; radiologia klasyczna (opisy zdjęć rentgenowskich)

KARDIOLOGIA

lek.med. Ewa Taraszka-Kryczka - specjalista II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog

Zakres działań:  konsultacje kardiologiczne, echokardiogram, holter, EKG, konsultacje internistyczne

ul. Długa 19, tel. 14 307 01 02

 

lek.med. Anna Szwiec - specjalista kardiolog - ul. Długa 19, tel. 14 307 01 02

 

lek.med. Grzorz Brzeski - specjalista kardiolog - ul. Długa 19, tel. 14 307 01 02

 

PSYCHIATRIA

lek.med. Joanna Sękowska - specjalista psychiatrii dzieci i dorosłych 

zakres działań: konsultacje w zakresie psychiatrii

ul. Długa 19, tel. 14 307 01 02

 

PSYCHOTERAPIA

Gabinet Psychoterapii Katarzyna Kuraś - psycholog, psychoterapeuta, na codzień pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tarnowie

ul. Mościckiego 14, tel. 14 628 82 68

 

 

Chat został uruchomiony