Dzienny Ośrodek Rehabilitacji

Zapraszamy Państwa do korzystania z bezpłatnych zabiegów rehabilitacyjnych w Dziennym Ośrodku Rehabilitacji oraz Poradni Rehabilitacyjnej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Czas rehabilitacji w ramach Ośrodka może wynieść do 30 osobodni w roku. Skierowanie można uzyskać bezpośrednio przy wypisie z Oddziału Szpitalnego od lekarza prowadzącego lub od lekarza w odpowiedniej Poradni Specjalistycznej np. rehabilitacyjnej, ortopedycznej, reumatologicznej, neurologicznej, jak również od lekarza POZ w sytuacji zaostrzenia choroby przewlekłej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w rejestracji NZOZ „GERONIMO” pod nr tel. 14 628 82 68 lub w siedzibie "Geronimo" (ul. Mościckiego 14, III piętro).

Chat został uruchomiony