Dzienny Ośrodek Rehabilitacji

Zapraszamy Państwa do korzystania z bezpłatnych zabiegów rehabilitacyjnych w Dziennym Ośrodku Rehabilitacji w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Czas rehabilitacji w ramach Ośrodka może wynieść do 30 osobodni w roku. Skierowanie można uzyskać bezpośrednio przy wypisie z Oddziału Szpitalnego od lekarza prowadzącego lub od lekarza w odpowiedniej Poradni Specjalistycznej np. rehabilitacyjnej, ortopedycznej, reumatologicznej, neurologicznej, jak również od lekarza POZ w sytuacji zaostrzenia choroby przewlekłej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w rejestracji „GERONIMO” pod nr tel. 14 628 82 68 lub w siedzibie "Geronimo" (ul. Mościckiego 14, III piętro).

 

Fizjoterapia Ambulatoryjna 

NFZ finansuje do 5 zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku dysfunkcji narządu ruchu wywołanej wadami postawy – lekarz specjalista lub w trakcie specjalizacji, z poradni rehabilitacji leczniczej lub poradni ortopedii i traumatologii narządu ruchu (w tym poradni wad postawy)

skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne  musi zostać zarejestrowane w terminie 30 dni,  bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja. Data rejestracji nie oznacza daty rozpoczęcia rehabilitacji.

Ze świadczeń z zakresu Fizjoterapii Ambulatoryjnej w ramach kontraktu NFZ można skorzystać w siedzibie "GERONIMO"ul. Długa 19, 33-100 Tarnów 

Szczegółowe informacje można uzyskać w rejestracji „GERONIMO” pod nr tel.14 307 01 02

 

Poradnia Rehabilitacyjna

Świadczenia w poradni rehabilitacyjnej (porada lekarza rehabilitacji) realizowane są na podstawie skierowania wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie jest ważne rok od daty wystawienia. 

Ze świadczeń z zakresu Poradni Rehabilitacyjnej w ramach kontraktu NFZ można skorzystać w siedzibie "GERONIMO"ul. Długa 19, 33-100 Tarnów 

Szczegółowe informacje można uzyskać w rejestracji „GERONIMO” pod nr tel.14 307 01 02

 

Chat został uruchomiony