GRUPOWA KOREKTA WAD POSTAWY DLA DZIECI

2016-10-02 15:50

 

 

 

 

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA GRUPOWE KOREKTY WAD POSTAWY W "GERONIMO"

 

JUŻ DZIŚ ZAPISZ SWOJE DZIECKO NA ZAJĘCIA WE WRZEŚNIU

 

Grupy: 4 – 8 osób

Zajęcia : wtorki i piątki

Cena: 15 zł / 60 min

Godzina: 18:00

 

Zapisy w recepcji "GERONIMO"
lub telefonicznie nr 14 628 82 68

 

ul. Mościckiego 14
33-100 Tarnów
Te. 14 628 82 68

 

Zapraszamy do „GERONIMO”

mgr Irena Markiewicz-Koszyk
mgr Maciej Szepielak

 

Żyjemy w takich czasach, że trudno jest znaleźć osoby posiadające całkowicie zdrowy kręgosłup. Siedzący tryb życia i/lub niewłaściwe nawyki w poruszaniu się powodują różnego typu problemy.

W okresie dorastania, który dominuje rozwój szkieletu, tak wiele dzieci spędza kilka godzin niemal każdego dnia pochylone nad komputerem/konsolą/tabletem/telefonem, co często skutkuje kształtowaniem niewłaściwej postawy, która towarzyszy im później w dorosłym życiu.

Prawidłowa postawa ciała to takie ułożenie segmentów ciała (głowy, klatki piersiowej, miednicy, stóp), które zapewnia zrównoważenie i stabilność ciała przy jak najmniejszym zużyciu energii. Prawidłowa postawa warunkuje lepsze funkcjonowanie organizmu. Postawa ciała powinna stanowić dogodną pozycję wyjściową do ruchów i nie zaburzać czynności narządów wewnętrznych (oddychania, krążenia, trawienia, wydalania).

Kształtowanie ciała, w tym też kręgosłupa, rozpoczyna się już 
w łonie matki. Unoszenie główki, przekręcanie, pełzanie, raczkowanie 
i pierwsze kroki dziecka utrwalają się w ciele jako nawyki, wpływając również na postawę ciała. Nawyki ruchowe wyuczone w dzieciństwie pozostają również w życiu dorosłym. Dbałość o właściwą postawę ciała rozpoczyna się już w wieku niemowlęcym i wczesnym dzieciństwie. Jest to najlepszy czas 
na likwidację ewentualnych asymetrii lub powstałych z różnych przyczyn napięć. Postępowanie takie umożliwi harmonijny, niczym nie ograniczony, rozwój ruchowy dziecka.

 

ROZRÓŻNIAMY WADY POSTAWY WRODZONE I NABYTE:

 

WADY WRODZONE – powstałe w życiu płodowym np. klatka piersiowa lejkowata (szewska), wrodzony kręcz szyi, zrosty kręgów, zwichnięcie stawu biodrowego, asymetria długości kończyn, wady stóp (stopa końsko-szpotawa, piętowa, płaska, płasko – koślawa), szpotawość i koślawość kolan, wrodzona atonia mięśniowa, choroby układu nerwowego.

 

WADY NABYTE – powstałe na skutek przebytych chorób (krzywica, gruźlica, choroba Scheuermanna) oraz wady nawykowe środowiskowe (siedzący tryb życia, niewłaściwe obuwie, nieodpowiednie noszenie teczki z książkami, złe ławki szkolne, niedożywienie), morfologiczne (zaburzenie napięcia mięśniowego) i fizjologiczne ( zaburzenia czucia głębokiego, wady wzroku i słuchu jako przyczyna asymetrycznego trzymania głowy).

 

PRZYCHODNIA LECZENIA NARZĄDU RUCHU „GERONIMO” PROWADZI INDYWIDUALNE ZAJĘCIA KORYGOWANIA WAD POSTAWY DLA DZIECI, 
U KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ :

• skrzywienia boczne kręgosłupa,
• okrągłe lub płaskie plecy,
• koślawość, szpotawość kolan,
• stopy płaskie, płasko-koślawe, końsko-szpotawe itp.

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA – JAK WYGLĄDAJĄ ĆWICZENIA ?

Terapia polega na prowadzeniu specjalnie dobranych – dostosowanych do typu wady i wieku pacjenta ćwiczeń korekcyjnych.

Ćwiczenia korekcyjne nie tylko oddziałują na narząd ruchu, ale także poprawiają wydolność układu oddechowego i sercowo – naczyniowego. Do ćwiczeń korekcyjnych należą: ćwiczenia ogólnoustrojowe, elongacyjne, antygrawitacyjne, specjalne – korygujące określoną wadę postawy, ćwiczenia oddechowe, odruchu prawidłowej postawy ciała oraz ćwiczenia przy użyciu sprzętu gimnastycznego.

Chat został uruchomiony