S.O.S. dla życia

2014-06-09 20:55

Trwa miejska akcja na rzecz osób starczych lub/i niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Tarnowa pn. „S.O.S. dla życia”. Projekt socjalny, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy
z Przychodnią Leczenia Narządu Ruchu „GERONIMO”, CenterMed sp. z o.o.
i Stowarzyszeniem „Medycyna Polska”, ma na celu m.in. usprawnienie pracy służb medycznych podczas akcji ratunkowych, przeprowadzanych w mieszkaniu samotnej osoby starszej/niepełnosprawnej.

Zasady akcji są bardzo proste. Pacjent wypełnia „Kartę informacyjną”, zawierającą jego dane osobowe oraz najważniejsze informacje dotyczące stanu jego zdrowia: choroby przewlekłe, przyjmowane leki, ewentualne uczulenia, dane kontaktowe lekarza prowadzącego, dane kontaktowe do osoby najbliższej, miejsce przechowywania kluczy do mieszkania, itp. Następnie wypełnioną kartę należy schować do pudełka oznaczonego logo projektu i umieścić w miejscu, które także zostanie oznaczone logo projektu np. w lodówce czy szafce kuchennej. Dzięki temu przybyła do pacjenta służba medyczna nie będzie miała problemu z ich odnalezieniem.

„Karty informacyjne” są dostępne na stronie tarnowskiego MOPS-u oraz w placówkach realizujących projekt.
W ich siedzibach można również nieodpłatnie otrzymać pudełko do ich przechowywania z logo akcji „S.O.S. dla życia”.

Zapraszamy do aktywnego udziału w akcji! Zapraszamy do „Geronimo” - nasi pracownicy pomogą Ci wypełnić kartę oraz udzielą wszelkich niezbędnych informacji nt. realizowanego projektu.

Chat został uruchomiony