REHABILITACJA PO PRZEBYCIU COVID-19

2021-06-18 15:59
❗️❗️❗️REHABILITACJA PO PRZEBYCIU COVID-19 FINANSOWANA PRZEZ NFZ ❗️❗️❗️
 
Zapraszamy do zapisów !
 
Pacjent może sorzystać z rehabilitacji po przebyciu Covid-19 do 12 miesięcy od zakończenia leczenia ❗️
 
????Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w przedmiotowym zakresie jest realizowane na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego po zakończonym leczeniu potwierdzonej choroby COVID-19 (rozpoznanie według jednostki chorobowej ICD – 10, będącej podstawą do rehabilitacji i będącej następstwem choroby COVID–19).* dodatni wynik testu PCR w kierunku SARS-CoV-2 lub wypis z leczenia szpitalnego.
 
????Świadczeniem programu obejmuje się pacjentów, którzy przebyli COVID-19.
 
????Rozpoczęcie rehabilitacji następuje w terminie do 12 miesięcy od zakończenia leczenia COVID–19.
 
????Zakończenie leczenia COVID-19 określa się jako:
datę zakończenia izolacji domowej, lub
datę wypisu ze szpitala, lub
datę wypisu z izolatorium.
 
????Klinicznym kryterium kwalifikacji pacjentów do objęcia świadczeniem jest występowanie duszności, która negatywnie wpływa na aktywność pacjentów - w skali mMRC (modified Medical Research Council) wynik ≥1 (0-4).
 
????Termin wizyty fizjoterapeutycznej pierwszorazowej wyznacza się nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR w kierunku SARS-CoV-2 lub wypis z leczenia szpitalnego.
 
⛔️Z programu wyłącza się świadczeniobiorców, którzy odbyli już program z zakresu fizjoterapii oraz z zakresu rehabilitacji po
przebytej chorobie COVID-19 lub zakwalifikowani zostali do świadczeń w ramach programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19.
 
????Czas trwania programu fizjoterapii dla osób po przebyciu COVID-19 wynosi od 2 do 6 tygodni.
 
????PROGRAM PODSTAWOWY:
 
Realizacja programu podstawowego dla pacjentów, u którychwystępuje nieznaczne pogorszenie tolerancji wysiłku fizycznego w skali duszności mMRC (modified Medical Research Council)
uzyskany wynik ≥1, obejmuje:
 
jedną wizytę fizjoterapeutyczną wstępną,
wizytę terapeutyczną 2 razy w tygodniu do 6 tygodni,
jedną wizytę fizjoterapeutyczną końcową – przeprowadzona po 6 tygodniach od wizyty wstępnej,
????Pierwsza wizyta terapeutyczna nie później niż 3 dni robocze od wizyty fizjoterapeutycznej wstępnej.
 
PROGRAM ROZSZERZONY:
 
Realizacja programu rozszerzonego dla pacjentów, u których występuje pogorszenie tolerancji wysiłku fizycznego w skali duszności mMRC (modified Medical Research Council) uzyskany wynik ≥2 (0-4), obejmuje:
 
jedną wizytę fizjoterapeutyczną wstępną,
wizytę terapeutyczną częstotliwość ustalana
indywidualnie, wynosi jednak od 2 do 3 razy w tygodniu do 6
tygodni,
jedną wizytę fizjoterapeutyczną końcową –
przeprowadzona po zakończeniu czasu trwania programu po 6 tygodniach od wizyty wstępnej.
Pierwsza wizyta terapeutyczna nie później niż 3 dni robocze od wizyty fizjoterapeutycznej wstępnej.
W przypadkach medycznie uzasadnionych dopuszcza się realizację jednej dodatkowej wizyty fizjoterapeutycznej w trakcie trwania programu.
 
????ZAPISY na podstawie skierowania:
 
Geronimo Centrum Rehabilitacji
ul. Długa 19
☎️14 307 01 02

Chat został uruchomiony