REHABILITACJA PO COVID-19 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

2021-06-08 13:46
 
REHABILITACJA PO COVID-19 Narodowy Fundusz Zdrowia !
Informujemy, że w Geronimo Centrum Rehabilitacji przy ul. Długiej 19 w Tarnowie pacjenci, którzy przebyli chorobę Covid-19 mogą skorzystać z nieodpłatnej rehabilitacji po Covid-19 w warunkach ambulatoryjnych finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
✅Warunkiem przyjęcia na rehabilitację jest:
????posiadania skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na rehabilitację po Covid-19 w warunkach ambulatoryjnych
????czas który upłynął od zachorowania czyli - rehabilitacja może być realizowana do 6 miesięcy od zakończenia leczenia Covid-19, a pierwsza wizyta może się odbyc nie wcześniej niż w 14 dniu od uzyskania pozytywnego wyniku testu Covid-19
????kryterium kwalifikującym do programu rehabilitacji jest występowanie dusznosci negatywnie wpływającej na aktywność pacjenta mierzona przez lekarza kierującego w skali mMRC.
Zapisy prowadzone są na podstawie skierowania w Geronimo Centrum Rehabilitacji
???? ul. Długa 19, 33-100 Tarnów
☎️ 14 307 01 02
Dla sporej grupy ozdrowieńców pokonanie COVID-19 jest ważnym, ale pierwszym krokiem na drodze do powrotu do pełnej sprawności. Specjaliści szacują, że przynajmniej jedna trzecia pacjentów ma powikłania po chorobie wywołanej koronawirusem. Najczęściej są to: problemy z oddychaniem, zmniejszona ogólna sprawność organizmu i tolerancja wysiłku fizycznego, bóle mięśniowo-stawowe, zaburzenia lękowe i depresyjne.
✅Jeśli przeszedłeś Covid-19 zapytaj lekarza o skierowanie na rehabilitacje po Covid-19

Chat został uruchomiony