NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W RAMACH POZYSKIWANIA ŚRODKÓW NA REHABILITACJĘ POWYPADKOWĄ

2020-05-18 14:05

CENTRUM REHABILITACJI „GERONIMO” podjęło współpracę w ramach rehabilitacji powypadkowej z firmą VOX VERITAS zajmującą się skutecznym pozyskiwaniem odszkodowań z OC sprawcy wypadku oraz przeprowadzeniem pacjenta od momentu zdarzenia (wypadku) poprzez cały proces leczenia do momentu maksymalnego efektu.
Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, którzy byli ofiarami wypadków komunikacyjnych, znajdujących się w trudnej sytuacji związanej zarówno z utratą bliskiej osoby, jak również w przypadku uszczerbku na zdrowiu i związanym z tym pogorszeniem standardu życia.
Utrata bliskich jest bardzo dotkliwym przeżyciem odciskającym piętno na reszcie naszego życiai choć nie wszystkie wypadki są śmiertelne ich skutki zmuszają nas do długotrwałegoi niejednokrotnie drogiego procesu leczenia i rehabilitacji.
Świadczenia możliwe do pozyskania z OC sprawcy:
• jednorazowe odszkodowania
• renty wypłacane cyklicznie
• zwrot utraconych zarobków
Jednym z elementów możliwych do wliczenia w odszkodowanie są koszty dostosowania mieszkania, złamania barier architektonicznych i polepszeniu funkcjonowania ofiary zdarzenia.
Odszkodowanie przysługuje:
• ofiarom wypadków
• członkom rodziny ofiar wypadków
• dzieciom przysposobionym i dzieciom drugiego partnera, które zamieszkiwały
we wspólnym gospodarstwie domowym.
PROCES POZYSKIWANIA ODSZKODOWANIA:
• kontakt z VOX VERITAS - formularz kontaktowy
• przedstawienie okoliczności zdarzenia/wypadku
• dostarczenie w formie elektronicznej pełnej dokumentacji
• analiza
• porada prawna i opracowanie planu działania
• pozyskanie odszkodowania
• proces leczenia i rehabilitacji.
Nawiązując współpracę z VOX VERITAS chcemy ułatwić Państwu możliwość pozyskania środków na leczenie w tym na rehabilitację w Centrum Rehabilitacji „GERONIMO” oraz możliwość zaawansowanej robotycznej rehabilitacji we współpracujących placówkach na terenie Polski.
Wybór VOX VERITAS podyktowany jest rzetelnością (profesjonalne opinie medyczne, zaawansowane badania pacjentów, profesjonalny zespół medyczny i obsługi prawnej) oraz indywidualnym podejściem do klienta.
Więcej informacji w Geronimo Centrum Rehabilitacji 508833053 oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie:

Chat został uruchomiony