WAŻNY KOMUNIKAT

2020-04-14 13:18

Szanowni Pacjenci !

 

w związku z utrzymaniem zakazu przemieszczania się i zaprzestaniu świadczeń opieki zdrowotnej w tym zaprzestaniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej, zarówno w podmiotach wykonujących działalność leczniczą (podmiotach leczniczych i praktykach zawodowych) komercyjnie, jak i związanych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku informujemy, że:

 

świadczenia w zakresie:

 

  1. Fizjoterapii Fizjoterapii ambulatoryjnej – ul. Długa 19

  2. Ośrodka/Zakładu Rehabilitacji Dziennej - ul. Mościckiego 14

 

zostają wstrzymane do dnia 19.04.2020 roku.

 

Będziemy na bieżąco telefonicznie informować pacjentów o nowych terminach realizacji.

 

ul. Długa 19 – tel. 14 307 01 02

 

ul. Mościckiego 14 – tel. 14 628 82 68

 

Pełnimy dyżury w obydwu placówkach w celu rehabilitacji pacjentów w przypadku których zaprzestanie rehabilitacji może grozić poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta i nieodwracalne skutki.

 

 

KONIECZNIE prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu przeprowadzenia wywiadu – zasadności rehabilitacji i oceny stanu epidemiologicznego pacjenta.

 

 

 

Chat został uruchomiony