[29.09.2020]
Osteopatia w Geronimo Centrum Rehabilitacji … >>
[10.09.2020]
26.09.2020 BEZPŁATNE BADANIA UROGINEKOLOGICZNE KOBIET W WIEKU 25-35 LAT … >>
[10.09.2020]
MGR KATARZYNA KURAŚ - PSYCHOTERAPEUTA, PSYCHOLOG … >>
fizykoterapia
Usprawnianie fizyczne polega na odpowied- nim doborze zdjęć terapeutycznych w połączeniu z rehabilitacją leczniczą. Jego celem jest takie prowadzenie Pacjenta, aby przywrócić utraconą sprawność.
ortopedia
Ortopedia to domena medycyny, obejmująca swoim zakresem diagnostykę i leczenie chorób i urazów narządów ruchu: szkieletu, układu więzadłowo-stawowego, a także uszkodzeń mięśni, nerwów i naczyń.
narodowy fundusz zdrowia
rejestracja on-line
Rejestracja ul. Mościckiego 14 - 14 628 82 68
Rejestracja ul. Długa 19 - 14 307 01 02

Chat został uruchomiony